Hvem er vi

- vår historie

Emma Friskhus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Sansehus og Emma Friskhus. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede.  REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. Les mer om historien her.

Emma Friskhus sto ferdigbygget i 1984 og var svømmehall og gymsal for institusjonen Emma Hjorths Hjem. Bygget var en gave fra Emma Hjorths Venner. Her var også kontorene til institusjonens fritidsledere og Kulturkontoret som arrangerte ulike fritids tiltak og kulturelle arrangement for institusjonens beboere.